Mgr. Jaromíra Konečná

Místo působení:

Ústí nad Labem

+420 775 888 760

O mně

Narodila jsem se v Karlových Varech. Díky rodině, kde se vždy hodně sportovalo, se pohyb stal mým koníčkem i celoživotní nutností.

Do Ústí nad Labem jsem přišla studovat UJEP Pedagogickou fakultu, kde jsem získala titul Mgr. v oboru Speciální pedagog s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Stala jsem se instruktorem lyžování pro první stupeň ZŠ, atletickým trenérem III.třídy, instruktorem Zumba, Zumba Kids a Jr. a s velkou ctí jsem se mohla podílet na vydání knih "Psychomotorika pro tebe" a "Duševní zdraví a pohyb" s Doc. PeadDr. Marií Blahutkovou, Ph.D. 

 

Nyní aktivně trénuji děti ve věku 3 - 12 let v atletickém oddíle USK Provod. V Centru podpory zdraví, z.ú. v Ústí nad Labem jsem se účastnila v rámci projektu Cepík II. pohybových aktivit pro děti v MŠ, dále na pohybově motivačním projektu pro klienty se schizofrenií a pravidelně v tomto centru cvičím se seniory a mentálně postiženými jedinci. 

 

Hypopresivo a FitBelly se pro mě stalo další velkou výzvou a naprosto jsem si tuto novou metodu zamilovala. Nemám daleko ani k hudbě. V dětství jsem hrála 10let na housle a stále si na ně ráda zahraji, ale sport a pohyb se dostal v mém životě na první místo.

Důležité informace

Kontakt

Bc. Ivana Delmotte Chalupecká

Tel: +420 734 702 964

Email: fitbelly@email.cz

IČ: 02603055

​ČÚ: 1092748028/3030