top of page

Močová inkontinence

Aktualizováno: 22. 2. 2019


#Močová #inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, který je pro člověka sociálním a hygienickým problémem, a který je objektivně prokazatelný. Inkontinence je odchod moči na nesprávném místě, v nesprávném čase. Moč vytéká buď zvolna po celou dobu nebo s přestávkami. Mezi obecné omyly patří představa, že inkontinence postihuje pouze starší ženy.


Inkontinence trápí i vrcholové sportovkyně a až 20% rodiček


Inkontinence moči je nesmírně závažný problém, zatěžující pacienta nejen z hlediska hygienického (opruzeniny, zápach) a zdravotního (ekzémy, infekce) event. i ekonomického, ale má přímý dopad na jeho kvalitu života.

Dlouhodobé neřešení tohoto problému může vést k snížení společenských, pracovních i osobních aktivit pacienta, s následným vlivem na jeho duševní stav (deprese, nespavost, úzkost, pocit studu až izolace od společnosti apod.). Nedobrovolný odtok moči v dospělosti je samozřejmě nepříjemným překvapením, neschopnost ovládat základní tělesné funkce pak je pro většinu pacientů ponižující a vede k utajování těchto potíží.

Mnohé ženy řeší v první fázi – tj. při lehké stresové inkontinenci (viz.dále) obtíže menstruačními vložkami. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů. Takto se v žádném případě však nedá řešit problém úniku moči dlouhodobě.Příčiny vzniku inkontinence


Naplnění močového měchýře močí vyvolává nucení na moč. V normálním stavu se tato informace předá přes speciální nervové centrum ve spodní míše do odpovídajících center v mozku, kde je vědomě rozhodnuto o vyprázdnění močového měchýře. Měchýř se stáhne (kontrahuje), systém svěračů povolí a moč může odtékat.

K nekontrolovanému úniku moči může dojít např. když systém svěračů již nemá dostatečnou uzavírací sílu (např.v případě tzv.poklesu pánevního dna), jestliže měchýř kontrahuje přiliš silně nebo naopak vůbec či je-li částečně nebo zcela rušeno předávání nervových impulsů mezi močovým měchýřem, míchou a mozkem.

Všechny tyto poruchy mohou být vyvolány nejrůznějšími příčinami např. infekcí močových cest, oslabením svalstva pánevního dna, zvětšením prostaty, degenerativními změnami v mozku, poruchami látkové výměny, úrazy spojenými s poraněním míchy, účinky léků apod.


Podle typických klinických projevů definujeme tyto typy inkontinence:

 • stresová (zátěžová)

 • urgentní (nutkavá)

 • smíšená

 • reflexní

 • paradoxní ischurie (z přetékání)


Obecně pokud dochází k nechtěnému úniku moči, hovoříme o inkontinenci. Při hyperaktivním močovém měchýři lze rozlišovat „vlhkou“ a „suchou“ formu. Mnoho pacientů sice moč udrží, ale jen za cenu psychického vypětí, což vede k řadě potíží ve společenském životě, při cestování, sexu nebo v zaměstnání.


Dále rozepíši jen stresovou inkontinenci, kterou ovlivňuje fyzická aktivita a pozitivní vliv má na ní hypopresivní technika FitBelly®Stresová Inkontinence (zátěžová)


Jedná se o nejrozšířenější typ inkontinence, zejména u žen. Občasné, klinicky málo významné projevy SI má v průběhu života 40 – 63% žen

Projevuje se únikem zpočátku malého množství moči při fyzických aktivitách, spojených s náhlým zvýšením nitrobřišního (intraabdominálního) tlaku (při kašli, kýchnutí, smíchu, prudkém pohybu nebo náhlým zvednutím těžkého předmětu). Pokud je tlak v močovém měchýři vyšší než tlak v oblasti svěrače, dochází k úniku moči.


Nitrobřišní tlak se v odborné terminologii nazývá stres. Nejedná se tedy o stres psychický, jak se někdy ženy nesprávně domnívají. V normálním stavu na náhlý vzestup nitrobřišního tlaku (např. při kýchnutí) zareaguje močová trubice zvýšením uzávěrového tlaku, takže moč nemůže uniknout. K tomuto pevnému uzavření je nezbytné, aby močová trubice zůstala ve své normální poloze, což zajišťuje pevné pánevní dno a okolní pojivové tkáně.


Jsou dvě hlavní příčiny, proč při námaze nezůstane močová trubice uzavřena. Nejčastěji je to nedostatečná podpora močové trubice svalstvem pánevního dna (tzv.pokles), okolní pojivovou tkání a pochvou. Při ochabnutí těchto podpůrných struktur se močová trubice uvolní ze své původní polohy. Druhou možnou příčinou je nedostatečnost svěrače močové trubice.Faktory podílející se na vzniku stresové inkontinence žen:

 • oslabení (pokles) pánevního dna

 • porody – průběh, četnost

 • vrozená dispozice

 • dlouhodobá fyzická námaha

 • nedostek estrogenů v menopauze

 • chronický kašel např. u astmatu

 • přidružená onemocnění, event.operace v pánvi

 • obezita

 • kouření

27 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page