top of page

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Stručný přehled

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Zde vás informujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jaké nároky a práva vám v souladu se zákonnými předpisy na ochranu osobních údajů náleží.

Platí od 25. května 2018

• Důležité kontaktní údaje na nás jakožto odpovědné místo: (viz bod č. 1)

• Kategorie osobních údajů:

Zpracováváme především následující kategorie osobních údajů, týkajících se vaší osoby: registrační údaje v rezervačním systému FitBelly: jméno, e-mail a telefonní číslo, preference ohledně e-mailové reklamy. 

Tyto údaje poskytujete částečně přímo (např. v rámci registrace) a částečně je získáváme automaticky (např. při emailové korespondenci).

• Účely zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom poskytovali služby v souvislosti s cvičebním programem FitBelly, včetně informací o službách přizpůsobených vašim zájmům.

 

• Právní základ

Zpracovávání vašich osobních údajů je nutné především za účelem realizace rezervace na skupinové cvičení a za účelem kontaktovat Vás v případě potřeby.

Pokud zákon vyžaduje váš souhlas, například pro určitou e-mailovou reklamu, o tento souhlas vás požádáme.

 

• Kategorie příjemců vašich osobních údajů

Výhradním zpracovatel Vašich osobních údajů je Ivana Delmotte Chalupecká, prostřednictvím webové aplikace www.wix.com

 

• Doba ukládání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po dobu 2 let od Vašeho posledního přihlášení do rezervačního systému nebo od poslední komunikace.

 

• Vaše práva na ochranu osobních údajů, zejména právo na odmítnutí

Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů. Zejména bychom vás chtěli upozornit na vaše práva na odmítnutí:

Při existenci určitých důvodů, které vyplynou z vaší zvláštní situace, máte právo odmítnout zpracovávání svých osobních údajů, pokud odůvodňujeme oprávněnost zpracovávání osobních údajů zvážením zájmů nebo pokud se zpracovávání osobních údajů týká profilování nebo přímé reklamy. V tomto případě již vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat.

 

• Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Pro poskytování vašich osobních údajů společnosti FitBelly neexistuje právní povinnost. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat na skupinové cvičení. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud své osobní údaje neposkytnete, neutrpíte sice žádnou právní újmu, avšak nebudete moci požívat výhod a služeb FitBelly.

Konkrétní informace k právní ochraně osobních údajů

 

1. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů a kontaktní údaje

správcem je Ivana Delmotte Chalupecká, se sídlem K Farmě 116, Tlustovousy, 250 82, IČO: 02603055 

2. Kategorie osobních údajů

Za účelem realizace rezervace na skupinové lekce a e-mailové komunikace, získáváme a zpracováváme následující kategorie osobních údajů.

Kategorie osobních údajů

Údaje při registraci do rezervačního systému, jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo (pokud je uvedeno). 

Zájmy o služby

Na základě Vaší poptávky o služby FitBelly (skupinové nebo soukromé lekce) prostřednictvím e-mailové komunikace

Tyto údaje poskytujete částečně přímo (např. v rámci registrace na lekce) a částečně je získáváme automaticky (při e-mailové komunikaci).

3. Účely zpracovávání

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)  k následujícím účelům:

• možnost individuální komunikace a doporučování služeb v souladu s Vašimi požadavky
• e-mailová reklama
• vylepšování služeb FitBelly
• dodržování zákonných předpisů
• uplatňování, realizace a hájení právních nároků

 

4. Právní základ

Zpracovávání vašich osobních údajů v rámci cvičebního programu FitBelly je přípustné, protože je to nutné k realizaci smluvního vztahu s vámi za účelem účasti na lekci a protože máme převážně oprávněný zájem. 

Pokud zákon vyžaduje souhlas dané osoby, například pro určitou e-mailovou reklamu nebo pro určité kategorie cookies, vyžádáme si udělení tohoto souhlasu. Pokud tento souhlas není udělen, neprovádíme procesy zpracování osobních údajů, které souhlas bezpodmínečně vyžadují.

Zákonné normy týkající se povolení, jako lhůty pro ukládání informací s ohledem na daňové právo nebo uplatňování, realizace a hájení právních nároků, zpracovávání vašich osobních údajů povolují.

 

5. Příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů

  • FitBelly - Ivana Delmotte Chalupecká, jako odpovědná osoba.

  • Poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovatel služeb webových stránek www.wix.com, který má přístup k vašim osobním údajům.

 

6. Doba ukládání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po dobu 2 let od posledního dne Vašeho přihlášení do objednávkového systému, nebo od poslední komunikace. 

7. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů:

 

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste udělili svůj souhlas s ohledem na určité druhy zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání však neomezuje oprávněnost zpracovávání osobních údajů před tímto odvoláním vašeho souhlasu nebo v případě, že toto zpracování lze odůvodnit jiným právním základem.

Právo na opravu: Na vaši žádost opravíme vaše uložené osobní údaje podle čl. 16 GDPR, pokud nesouhlasí nebo jsou chybné.

Právo na vymazání: Budete-li si to přát, vymažeme vaše osobní údaje podle ustanovení čl. 17 GDPR.

• Právo na omezení zpracovávání: Se zohledněním předpokladů čl. 18 GDPR od nás můžete vyžadovat, abychom zpracovávání vašich osobních údajů omezili.

Právo na odmítnutí: Dále můžete zpracovávání svých osobních údajů odmítnout podle čl. 21 GDPR. Toto právo na odmítnutí máte při existenci určitých důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, a pouze pro zpracovávání osobních údajů, jehož oprávněnost spočívá na zvážení zájmů, týká se profilování nebo se provádí za účelem přímé reklamy. V tomto případě již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud bychom nebyli zákonem oprávněni vaše odmítnutí zamítnout. Odmítnutí přímého marketingu, včetně profilování, je však pro nás závazné a vaše osobní údaje již pro tyto účely nebudeme smět zpracovávat.Pokud jste udělili svůj souhlas s přímou reklamou a tuto přímou reklamu již nechcete dostávat, musíte svůj souhlas odvolat.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Máte rovněž právo obdržet své osobní údaje dle ustanovení čl. 20 GDPR ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo je předat třetí straně.

Stížnosti úřadu pro ochranu osobních údajů: Dále máte právo podat stížnost u každého příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Doporučujeme vám však, abyste stížnosti nejprve směřovali na odpovědnou osobu Ivanu Chalupeckou. Za účelem rychlého zpracování vás prosíme, abyste své žádosti o realizaci svých práv směřovali písemně na následující e-mailovou adresu: fitbelly@email.cz

8. Rozsah vašich povinností poskytnout nám své osobní údaje

Pro poskytování vašich osobních údajů Ivaně Delmotte Chalupecké - FitBelly neexistuje právní povinnost. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nebudete se moci zaregistrovat na skupinové cvičení, nebo nebude možná e-mailová komunikace. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud své osobní údaje neposkytnete, neutrpíte sice žádnou právní újmu, avšak nebudete moci požívat výhod a služeb FitBelly.

 

9. Na webu používáme cookies

Při procházení webových stránek zaznamenává správce vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je správce oprávněný. Cookies pomáhají například: ke správné funkčnosti našich stránek, při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům.

10. Analytická data

Na webu používáme měřící trackovací kódy pro tyto sestavy: Google analytics metriky pro měření návštěvnosti webu, Facebook Pixel metriky.

bottom of page