top of page

Etický kodex Instruktora FitBelly®

 • Povinností instruktora FitBelly® je poskytovat kvalifikovanou a zodpovědnou profesionální službu.

 • Instruktor FitBelly® respektuje věk, národnost, víru, barvu pleti, politické přesvědčení, sociální statut, pohlaví a sexuální orientaci klienta.

 • Instruktor FitBelly® je vázán mlčenlivostí ve vztahu ke všem informacím týkajících se klienta. Nemluví o záležitostech klienta s nikým jiným, než s ním samotným nebo jeho zákonným zástupcem v případě nezletilého dítěte.

 • Pokud instruktor FitBelly® zná klientův handicap, bere ho v potaz a připraví pro dotyčného jiný, ale ekvivalentní cvik tak, aby byla zachovaná kvalita vyúky s přihlédnutím na zdravotní stav klienta.

 • Instruktor FitBelly® chodí na lekce připravený a dbá o zdraví svých klientů.

 • Instruktor FitBelly® nese odpovědnost za svá rozhodnutí.

 • Instruktor FitBelly® nesmí ohrozit zdraví klienta.

 • Instruktor FitBelly® má právo na finanční odměnu za svou práci.

 • Instruktor FitBelly® dbá o dobré jméno značky FitBelly®.

 • Instruktor FitBelly® je dochvilný. V případě zpoždění dá o svém pozdním příchodu

  vědět klientovi co nejdříve.

bottom of page