top of page

Další kurz pro začátečníky
začíná v říjnu 2024

1B8A9143.jpg

Začátečníci

Kurz pro úplné začátečníky je veden formou uzavřeného kurzu.. Hypopresivní metodu se naučíte v pravidelném rytmu od A do Z. Čeká na vás 10 na sebe navazujících lekcí, které jsou potřeba k integraci všech úkonů do našeho podvědomí a nervového systému. ​ Lekce budou na sebe navazovat, postupně se naučíme 6 základních pozic hypopresivní metody. Kromě toho budou lekce postupně obsahovat i funkční cviky s cílem korigovat držení těla, protáhnout přetížené svaly a aktivovat hluboké svaly, které zajišťují správné nastavení páteře. ​ Na lekci se budou používat cvičební pomůcky jakou jsou elastické gumy, masážní ježci nebo overbally.  ​ Budou aplikovány znalosti z metody Low Pressure Fitness.

1B8A9222.jpg

Mírně pokročilí

Kurz pro mírně pokročilé je navržen pro ty, kteří již absolvovali kurz pro začátečníky nebo mají zkušenosti se cvičením, ať už z osobních nebo skupinových lekcí, účasti na workshopech nebo sportovních víkendech. Cílem tohoto kurzu je osvěžit předchozí znalosti a postupně rozšířit repertoár o další variace základních pozic. Postupné navazování na předchozí znalosti umožní postupovat od známých pozic k novým a náročnějším. Kurz je strukturován tak, aby umožnil postupné učení a zdokonalení technik.  ​ Lekce budou zpestřeny o použití různých cvičebních pomůcek, včetně masážních válců, ježků a míčků, stejně jako elastických gum a overballů.   Kromě toho budou lekce obsahovat funkční cviky zaměřené na práci s fasciemi, korekci držení těla, protažení zkrácených svalů a aktivaci hlubokých svalů, které hrají klíčovou roli v udržování správného postavení ramen, páteře a pánve. ​ Budou aplikovány znalosti z metody Low Pressure Fitness. ​ Otevřené lekce budou probíhat v úterý od 17h a ve středu od 9:30 ​ ​

1B8A9161.jpg

Pokročilí

Skupinové lekce FitBelly® pro pokročilé přinášejí další úroveň výzvy a prohlubují dovednosti získané v kurzu pro mírně pokročilé. Struktura lekcí je rozdělena do tří hlavních částí, které harmonicky spolupracují na posílení, stabilizaci a pružnosti těla: ​ Lekce začíná zahřátím a provedením jednoduchých, ale funkčních cviků. Tyto cviky jsou navrženy tak, aby aktivovaly hluboký systém celého těla a obnovily normotonus povrchových svalů, které mohou být přetížené.  ​​ Hlavním prvkem jsou pokročilé pozice hypopresivní techniky. Sestava pozic může být individuálně upravena podle zdravotních omezení, ale očekává se, že všichni metodu zdatně ovládají. Lekce tak nabízí prohloubení dovedností v hypopresivní metodě a posunuje úroveň cvičení ještě výše. ​​ Lekce zakončujeme důkladným protažením a uvolněním, zaměřeným zejména na svalové skupiny, se kterými jsme pracovali během lekce, nebo na ty, které mohou být zkrácené. Tato část má za cíl odstranit svalové dysbalance a podporovat optimální regeneraci. ​ Lekce FitBelly® pro pokročilé se konají v pondělí od 19:30 s lektorkou Péťou Srovnalovou a v  úterý od 18:00 a ve čtvrtek od 17:00 s lektorkou Ivanou Delmottte. Na lekcích budou opět využívány cvičební pomůcky, jako jsou masážní válce, ježci, míčky, a další. ​ Budou aplikovány znalosti z metody Low Pressure Fitness. ​

1B8A9161.jpg
‎TU ALMA - loga black.‎1.jpeg

Vojtěšská 245/1

Praha 1 - 110 00

www.tualma.cz

bottom of page