top of page

Hypo - LPF II

Hypopresivní metoda pro mírně pokročilé

  • 1 ho
  • 350 českých korun
  • Studio Tu Alma

Popis služby

🧘‍♀️ Co můžete od našich lekcí čekávat? Lekce pro mírně pokročilé bude navazovat na kurz pro začátečníky nebo pro jedince, kteří disponují předchozími zkušenostmi s cvičením, buď individuálně či ve skupinových lekcí, ať už z účasti na workshopech nebo sportovních víkendech. Lekce je postavená na konceptu Low Pressure Fitness Kromě hypopresivní metody budou lekce obsahovat i funkční cviky zaměřené na práci s fasciemi, korekci držení těla, protažení zkrácených svalů a aktivaci hlubokých svalů, které hrají klíčovou roli v udržování správného postavení ramen, páteře a pánve. Cvičení bude zpestřeno o použití různých cvičebních pomůcek, včetně masážních válců, ježků a míčků, stejně jako elastických gum a overballů. Postupně budeme pozice prohlubovat a postupně se dostaneme i k obtížnějším variacím, které budou obsahovat pozice v pohybu a využijeme flexe a extenze naší páteře. 🌈 Lekce vám dále nabídnou: Hlavním cílem těchto lekcí je bnovení a prohloubení předchozích znalostí, a postupné rozšiřování cvičebního repertoáru o další variace základních pozic. Struktura lekcí umožňuje systematický postup od známých pozic k novým a náročnějším. Každá lekce je pečlivě strukturována s ohledem na postupné učení a zdokonalení technik. V průběhu lekcí bude variabilita zajištěna použitím různých cvičebních pomůcek, včetně masážních válců, ježků, míčků, elastických gum a overballů. Tímto způsobem se cvičení stává pestřejším a zábavnějším, přičemž stimuluje různé části těla. Důležitou součástí každé lekce bude začlenění funkčních cviků zaměřených na práci s fasciemi, korekci držení těla, protažení zkrácených svalů a aktivaci hlubokých svalů. Tyto cviky hrají klíčovou roli v udržování správného postavení ramen, páteře a pánve, a přispívají k celkovému posílení těla. 💪 Proč je Hypopresivní Metoda tak účinná? Hypopresivní metoda není jen o posilování břišního svalstva. Je to komplexní metoda, která pomáhá vylepšit držení těla, posílit pánevní dno, a snižuje tlak na páteř. Je ideální pro lidi, kteří trpí bolestmi zad, inkontinencí, refluxem, a hledají celkovou pohodu.


Nadcházející služby


Storno podmínky

Na všech lekcích klient prohlašuje, že jeho zdravotní stav mu dovoluje zúčastnit se lekcí. Pokud má nějaké zdravotní omezení, je povinen to oznámit lektorce. Pokud si klient není jistý, zda je pro něho cvičení vhodné, doporučujeme zeptat se ošetřujícího lékaře. Osobní lekce nebo skupinové lekce je možné odhlašovat 12h před začátkem lekce. V případě zrušení méně než 12h před dohodnutou dobou, bude lekce účtována. Minimální počet účastníků na skupinové lekci jsou 4 osoby.


Kontaktní údaje

  • Vojtěšská 1, New Town, Czechia

    00420 734702964

    fitbelly@email.cz


bottom of page